Tento kurz určený študentom (aplikovanej) informatiky poskytuje základný prehľad o obore počítačovej grafiky. Ukážeme si princípy spracovávania a zobrazovania grafických informácií od geometrie objektov cez proces renderovania až po zobrazenie výsledného obrazu na obrazovke. Naučíte sa základné algoritmy a koncepty počítačovej grafiky z troch dôležitých oblastí – 3D grafika, vizualizácia a multimédiá.

Prednášky

Prednášky vedie doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Prednášky na stiahnutie: http://upg.sccg.sk/sk/prednasky/

 

Cvičenia

Tomáš Kovačovský,  tomas.kovacovsky@gmail.com

Pondelok: 18:10, I-H3 - 2iai2

Pondelok: 19:00, I-H6 - 2iai1

 

Martin Vesel (M114), martin.vesel@gmail.com

Pondelok: 18:10, I-H6 - 2iai3

Pondelok: 19:00, I-H3 - 2iai4

Utorok: 14:50, F1-248 – 2ips, 2iui

Štvrtok: 14:50, I-H3 – 2it, 2ipg

- do predmetu mailu dávajte prosím prefix GSVM

 

Hodnotenie

Predmet je hodnotený na základe testov na prednáške (50 bodov) a odovzdaného projektu na cvičeniach (50 bodov). Napisanie oboch testov je nutnou podmienkou na kredity. Final sa bude pisat po poslednej prednaske. Na absolvovanie predmetu je nutné dosiahnuť viac ako polovicu bodov z testov a viac ako 25 bodov z cvičení.

Midterm a final ponukaju za 100 minut prace 100 bodov, z ktorych hodnotenie bude mat vahu 0.5.

(Midterm + Final = max 100 bodov * 0.5) + (projekt na cvičeniach max 50 bodov) = výsledný bodový zisk za semester.

 

> 90
B > 80
C > 70
D > 60
E > 50
Fx <= 50

 

Odovzdávanie

Zbalte vašu aplikáciu (spustiteľný súbor s prilinkovanými knižnicami, zdrojové súbory) do ZIPu a odovzdajte na stránke cvičení.

 

 

Minuloročné prednášky M. Novotného:

TitleSlidesOther material
1. Motivation + Course outline gsvm_2013_01.pdf  
2. Graphical system +  Essential geometry gsvm_2013_02.pdf  
3. Clipping, culling gsvm_2013_03.pdf  
4. Rasterization, texturing gsvm_2013_04.pdf  
5. Object representation gsvm_2013_05.pdf  
6. Lighting and shading gsvm_2013_06.pdf  
7. Visibility and shadows gsvm_2013_07.pdf  
8. Textures and materials + Animation gsvm_2013_08.pdf  
9. Visualization gsvm_2013_09.pdf  
10. Multimedia gsvm_2013_10.pdf  
Sample test 2013_sample_test.pdf  

Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný  |  nAIS version 0.9.42 - 2013/01/10 17:27:58