Maximum
40
Deadline
25.05.2014

3D model s animáciou

3D model s animáciou musí spĺňať požiadavky podľa zadania, ktoré ste vypracovali na začiatku semestra a na ktoré ste sa prihlásili.

Upload

Treba odovzdať všetky súbory (model v blendri, textúry, video). Je potrebné okrem videa odovzdať aj min. 5 vyrenderovaných obrázkov v rôznych pózach, resp. fázach animácie. Ak sú príliš veľké a nie je možné ich všetky uploadnúť, tak ich zaveste niekam, odkiaľ ich bude možné stiahnuť. Video stačí, ak bude pozerateľné na vašej webstránke. V priloženom pdf-ku treba mať obrázok/fotku toho, čo ste mali vytvoriť a vyrenderovaný obrázok vášho výsledného modelu a zároveň zoznam veci, za ktoré chce dostať body.

Zip má mať vaše meno a má tam byť zbalený priečinok s vaším menom. V priečinku budú súbory renders (s vyrenderovanými obrázkami), blender (blender files so všetkými textúrami) a video. Na povinnej záverečnej prezentácii budú tieto súbory k dispozícii na prezentačnom počítači.


Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný  |  nAIS version 0.9.42 - 2013/01/10 17:27:58