Prihlásení: 2 / 5
Deadline
12.03.2014

Zadanie Budova (cvičenie Ivka Uhlíková)

Treba odovzdať zadanie v .pdf s popisom a obrázkami zvolenej budovy.

Upload

Odovzdané .pdf bude obsahovať krátky popis o čo ide, obrázky ako má výsledok vyzerať, link na krátke video alebo popis, čo idete animovať. My vám k tomu potom dáme spätnú väzbu, čomu sa máte venovať.

Záverečné hodnotenie bude prebiehať nasledujúcim spôsobom (povinné znamená, že bez toho nebudete hodnotení za ďalšie časti):

 • POVINNÉ (20b)
  • zakladná geometria = reálna budova vymodelovaná podľa fotografií a pôdorysu (musí sa podobať, bez extrémnych detailov, zachovať proporčnosť modelu )
  • materiál a alebo textúry z fotografií (nutné použiť minimálne jednu textúru)
  • krátka animácia = oblet kamery (ukázať detaily na budove a budovu z rôznych pohľadov)
  • výstup: vyrenderované obrázky + krátka animácia (video)
 • VÝBEROVÉ
  • (2b) presné ofarbenie a alebo otextúrovanie podľa fotografie modelu
  • (2b) bump mapping
  • (6b) zložitejšia geometria budovy (rámy všetkých okien, výstupy, otvory, výrezy, ... )
  • (6b) vymodelovaný detail budovy, napr. socha, hlavica stĺpu, zvony vo zvonici, vežička, zložitejšie dvere, ...
  • (6b) rôzne animácie, napr. vlajka vo vetre, dym z komína, pohyb oblakov, otváranie a zatváranie okien a dverí, zmena alebo nejaký pohyb v okolí budovy, ...
  • (2b) hudba v animácii
  • (3b) vymodelovanie a otextúrovanie jednoduchého okolia budovy (nemusí byť reálne)
  • (4b) realistické osvetlenie

Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný  |  nAIS version 0.9.42 - 2013/01/10 17:27:58