Prihlásení: 3 / 5
Deadline
12.03.2014

Zadanie Postavička/Zvieratko (cvičenie Ivka Uhlíková)

Treba odovzdať zadanie v .pdf na tému Postavičky alebo Zvieratka (váš domáci miláčik, obľúbená postavička z rozprávky).

Upload

Odovzdané .pdf bude obsahovať krátky popis o čo ide, obrázky ako má výsledok vyzerať, krátke video, čo idete animovať. My vám k tomu potom dáme spätnú väzbu, čomu sa máte venovať.

Záverečné hodnotenie bude prebiehať nasledujúcim spôsobom (povinné znamená, že bez toho nebudete hodnotení za ďalšie časti):

 • POVINNÉ (20b)
  • základná geometria (musí sa podobať na to čo má predstavovať, bez extrémnych detailov)
  • oči (aspoň jednoduché)
  • materiály a textúra (minimálne jedna)
  • kostra (základná - dá sa s objektom hýbať)
  • výstup - vyrenderované rôzne pózy + krátka animácia
 • VÝBEROVÉ
  • (3b) srsť (pokiaľ ide o zviera, resp. vlasy pokiaľ o človeka)
  • (3b) správne ofarbená srsť, resp. vlasy podľa fotografie modelu
  • (6b) detailná textúra, napr. časti tváre, tela pomocou textúry a bump mappingu
  • (6b) detailná geometria (prsty na ruke, labky zvieraťa s drápikmi, svaly...)
  • (3b) namodelovanie a otextúrovanie oblečenia
  • (3b) namodelovanie a otextúrovanie zložitejšieho účesu
  • (5b) kostra, resp. ovládače pre tvár a oči
  • (4b) nastavenie aspoň 5ks shape keys napr. pre mimiku tváre, použitie v animácii
  • (6b) detailná kostra tela s inverznou kinematikou a kosťami až na prstoch s ukážkou na zložitejšej animácii
  • (2b) jednoduchá animácia, napr. beh, chôdza
  • (6b) zložitejšia animácia presne podľa videa alebo realistického pohybu, prípadne synchronizovaná s hudbou
  • (3b) animácia dlhých vlasov, resp. šiat
  • (4b) realistické osvetlenie
  • (2b) pohyb kamery vo videu

Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný  |  nAIS version 0.9.42 - 2013/01/10 17:27:58