Prihlásení: 0 / 5
Deadline
12.03.2014

Zadanie neživý predmet (cvičenie Ivka Uhlíková)

Treba odovzdať zadanie v .pdf s popisom a obrázkami zvoleného objektu.

Upload

Odovzdané .pdf bude obsahovať krátky popis o čo ide, obrázky ako má výsledok vyzerať, link na krátke video alebo popis, čo idete animovať. My vám k tomu potom dáme spätnú väzbu, čomu sa máte venovať.

Záverečné hodnotenie bude prebiehať nasledujúcim spôsobom (povinné znamená, že bez toho nebudete hodnotení za ďalšie časti):

 • POVINNÉ (20b)
  • jeden zložitý objekt a niekoľko jednoduchších
  • základná geometria (musí sa podobať na to, čo má predstavovať, bez extrémnych detailov)
  • materiály, textúra (aspoň jedna)
  • jednoduchá animácia
  • výstup: vyrenderované obrázky + krátka animácia (video)
 • VÝBEROVÉ
  • (5b) detailná geometria
  • (5b) presné ofarbenie, detailné textúry, bump mapping
  • (5b) kostra (základná, dá sa s objektom hýbať)
  • (5b) detailná kostra objektu s inverznou kinematikou a drobnými kosťami s ukážkou na zložitejšej animácii
  • (6b) zložitejšia animácia presne podľa videa alebo realistického pohybu, prípadne synchronizované s hudbou
  • (4b) particles = častice - animácia
  • (4b) realistické osvetlenie
  • (2b) srsť alebo chlpy
  • (2b) pohyb kamery vo videu

Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný  |  nAIS version 0.9.42 - 2013/01/10 17:27:58