Diplomovy Seminar 2: Vypoctove experimenty, analyza vysledkov a diskusia
Idealny harmonogram, najblizsi ciel: piatok 17. decembra 2021 hotova betaverzia diplomovky,


* * * na diplomovej praci autor/ka aj chce i musi pracovat systematicky a takmer kazdodenne * * *

aby sa dalo ist v januari 2022 s pocitom dobre vykonanej prace na hory,
pripadne po verifkacii, otestovani a slubnych vysledkoch este skonfrontovat svoje riesenie
s najnovsie publikovanymi vysledkami a podat clanok do tlace,
zvazit vstup do sutaze na CESCG, www.cescg.org,
zucastnit sa v aprili na SVK, postupit na cesko-slovensku SVOC,
po uspesnej obhajobe pripravit podanie diplomovky na cenu Diplomka roka,
do sutazi European Youth Award, ACM SPY a dalsich...

Predobhajoby - boli 10. februara 2021 online https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a612a785c8dbe42bf9562def248eb3626%40thread.tacv2/1609321551264?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222be89117-cf2b-46f0-b64f-08b6559e2527%22%7d


Podmienky za ziskanie kreditov v zimnom semestri 2021-22 sa viazu na prisne terminy (nesplnenie kazdej zo 6 podmienok znamena FX)

1. Povinna ucast na seminaroch (max. dve absencie) a strucna prezentacia na Spolocnom diplomovom seminari, inak FX

2. Projektova webstranka, finalna verzia aj so vsetkymi prezentaciami zo seminarov a predobhajob

3. Konzultantom odobreny plan prace, ktory si navrhne diplomantka resp. diplomant, a betaverzia textu, cca 30 stran do konca semestra takto:

3.1 Kto neodovzda do 30.10.2021 o polnoci matematicky sformulovanu temu, hlavnu hypotezu, prehlad problematiky, zoznam literatury a specifikaciu projektu, t.j. prve dve kapitoly alebo ekvivalent navrhnuty konzultantom, ziskava FX a dalsi rok studia

3.2 Kto neodovzda do konca skusobneho (11. februara 2022) o polnoci tretiu kapitolu, ziskava FX a dalsi rok studia (harok na studijne treba odovzdat najneskor v pondelok 20. februara 2021)

4. Predvadzanie svojho softveru s diskusiou (kapitola 3), inak FX

5. Zaverecna prezentacia na predobhajobu na seminari s diskusiou, najneskor na zaverecnom seminari semestra zaciatkom februara, inak FX

6. Pripadne zapojenie sa do sutazi, do konca novembra CESCG 2022, potom SVK 2022, SVOC 2022...

7. Povinna ucast a, ak Vas vylosuju, vystupenie na predobhajobach, organizovanych spolocne s informatikmi, inak FX

Zelam vsetko najlepsie a uspesne zavrsenie studia i vydarenu karieru po skonceni skoly, Veduci seminara: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

E-mail: ferko sccg.sk (prosim neposielat subory, iba oznam, kde si ich mozno stiahnut, dakujem)


Metodicky vzorovo napisana graficka diplomovka: R. Svarba
Vyborna graficka diplomovka: T. Stanko 2014
Vyborna graficka diplomovka: T. Kovacovsky 2012
Vyborna graficka diplomovka: M. Ferko 2012, vysla aj knizne
Vyborna graficka diplomovka: R. Mikus 2000