Cieľom predmetu je poskytnúť úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikáciách s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu problémov. Na cvičeniach študent získa základné vedomosti a zručnosti v tvorbe webstránok, panorám a 3D modelov s animáciou. Model s animáciou budeme vytvárať v prostredí 3D modelovacieho softvéru Blender .

Prednášajúci a cvičiaci

Prednášky vedie doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Cvičenia: Pondelok 16:30 I-H6 1m* Iwka Varhaníková , Streda 9:50 F1-248 2mpm* Ivana Uhlíková

Hodnotenie

Predmet je hodnotený na základe testov na prednáške (50 bodov) a odovzdaného projektu na cvičeniach (50 bodov). Na absolvovanie predmetu je nutné dosiahnuť viac ako 25 bodov na prednáške aj na cvičeniach.

Aktivity


Powered by nAIS  |  Public beta test  |  Please, report errors to: Matej Novotný  |  nAIS version 0.9.42 - 2013/01/10 17:27:58