Str 14.00 M-V VDAK 1-DAV-211 Vizuálne dáta kultúrneho dedicstva


Predmet ponúka vedomosti v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti spracovania a prezentácie velkých vizuálnych dát kultúrneho dedicstva. Absolventi sa oboznámia s bezkontaktným skenovaním (Cruse), pravidlami a metódami efektívnej autorskej práce a najmodernejšími technológiami podla odporúcaní ACM Computing Curriculum.     WHC       EU       SK       TLK

Vedomosti sa hodnotia na dvoch pisomnych testoch (midterm na prednáške v 7. tyzdni, 40 minut=bodov, final po poslednej prednaske, 60). Na absolvovanie predmetu treba nadpolovicu bodov na oboch testoch.

VisDaS 30/3

Online normy-metodika-vyznam

RUZICKY, E. et al. 1995. Pocitacova grafika a spracovanie obrazu. Kap. 1, 15-20.
ŽÁRA, J. 2000. VRML-97...       Mpeg4 fast       MPEG portal       PREMO       Sedris
CIDOC CRM, CZ fast       CIDOC CRM       EUROPEANA Data Model       X3D @ Web3D

NATALE, M. T. et al. 2012. Handbook on virtual exhibitions and virtual performances.
BOHUMELOVÁ, M. et al. 2015. Rituál múzea v digitálnom veku.       CRUSE
BOHDAL, R. 2020. Zariadenia pre rozšírenú a virtuálnu realitu       3D modely       FERKO, A. et al. Virtualny svet 2012

BERNERS-LEE, T. et al. 2001. The Semantic Web. Scientific American, May 2001.       CityGML       COLLADA
FERKO, A. et al. 2011. Schola Ludus, Serious Games and Measurement of Interestingness
FERKO, A. 2012. Vyznam virtualneho muzea       RHYNE, M.T. 1999. A Commentary on GeoVRML       Appraisal theory       Rhetoric


PrezentacieVdak2022:       Welcome 16/2       virtBrat 16/2, 55 min       Entymeme 23/2       UX 30/2       MMobjekt 2/3       XXX 9/3       xx 16/3       Entymeme 23/3      

SarajevoCGMI/Storytelling:     StoryEtc.     RhetoricsEtc.


Tréning na postupné tvorivé sebazdokonalenie v jazykoch digitálneho kultúrneho dedicstva. Špecifikujte každý den čo najpodrobnejšie jednu Vám čo najzaujímavejšiu vec, službu, komunikát, aplikáciu VR/AR/MR (cieľ, požiadavky, kontextový diagram, obmedzenia, príklady použitia, aplikácie, cieľové skupiny, architektúra, sémantika, metaforika, analógie, finty, triky, nápady...) Neúspech premente na rozšírenie svojho kultúrneho kapitálu (nový pojem, iný postup, nebývalá otázka...).